Dotace

Nový DA-L1Z s přívěsným vozíkem (2018)

Obec Čechy pod Kosířem získala příspěvek z Olomouckého kraje ve výši 100 000,- Kč na zajištění akceschopnosti jednotky SDH Čechy pod Kosířem, na pořízení nového požárního automobilu. Nový dopravní automobil DA-L1Z Ford Transit kombi L3H2 4x2 posílí akceschopnost naší jednotky SDH. DA-L1Z Ford Transit kombi L3H2 se svou koncepcí řadí mezi požární automobily silniční kategorie určené k provozu na zpevněných komunikacích. Bude sloužit k dopravě členů JSDH a vybavení na místo zásahu.
Zavazadlový prostor výše zmíněného DA-L1Z kapacitně plně nevyhovuje k uskladnění hasičské techniky nutné pro zásahy jednotky SDH. Bylo nutné pořídit ještě přívěsný vozík za tento automobil. Obec obdržela příspěvek od Olomouckého kraje ve výši 34 000,- Kč, který byl použit na úhradu většiny výdajů spojených se zakoupením přívěsného vozíku za účelem zvýšení akceschopnosti jednotky.

zdroj a celé znění: https://cechypk.cz/sdh/dotace

Vybavení pro zásahovou jednotku (2016)

V roce 2016 se podařilo obci zajistit dotaci z prostředků Olomouckého kraje na podporu akceschopnosti zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů. Konkrétně se jednalo o dotační titul "Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016". Poskytnutá dotace byla ve výši 20 000,- Kč a obec přispěla částkou 45 330,- Kč.
Za tyto prostředky bylo pořízeno 7 ks zásahových přileb a 10 ks zásahových rukavic. Dále obec uvolnila částku 17 642,- Kč a stejnou částku přispěl SDH Čechy pod Kosířem. Za tyto peníze byly pořízeny hadice, proudnice a rozdělovač. Všechno toto vybavení zvýší akceschopnost, efektivitu a hlavně bezpečnost našich hasičů v případě zásahu.


zdroj a celé znění: https://cechypk.cz/sdh/dotace

Generální oprava přenosné motorové stříkačky PS-12 (2012)

Z důvodu stáří, nespočetných drobných opravách a velmi diskutabilní spolehlivosti se obec Čechy pod Kosířem rozhodla požádat Olomoucký kraj o poskytnutí příspěvku na generální opravu přenosné motorové stříkačky PS-12.
Olomoucký kraj poskytl na základě usnesení zastupitelstva Olomouckého kraje neinvestiční příspěvek 20 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů pro zajištění akceschopnosti JSDH obce Čechy pod Kosířem. Příspěvek byl použit na opravu požární techniky - na generální opravu přenosné motorové stříkačky PS-12. Zbývající část hodnoty opravy byla financována z rozpočtu obce Čechy pod Kosířem. Celková hodnota opravy činila 98 500,- Kč.

zdroj a celé znění: https://cechypk.cz/sdh/dotace